மோட்டார் சைக்கிள் டயர்கள் சிதைக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை எவ்வாறு தீர்மானிப்பது

2021-06-22

ஒரு என்பதை எவ்வாறு தீர்ப்பது என்று உங்களுக்குத் தெரியுமா?மோட்டார் சைக்கிள் டயர்சிதைக்கப்பட்டதா? இந்த கட்டுரை ஒரு என்பதை எவ்வாறு தீர்மானிப்பது என்பதை விவரிக்கிறதுமோட்டார் சைக்கிள் டயர்சிதைக்கப்பட்டுள்ளது
1 Observe with naked eyes. Has the middle of மோட்டார் சைக்கிள் டயர்s been worn flat? Has the shape of the entire tire changed significantly compared to the new tire? Whether the tire shape is symmetrical.

2 If you feel that the naked eye observation is too subjective, you can also use the tread pattern indicator to judge. The several columnar protrusions pointed by the indicator arrow are on a completely horizontal line. Checking whether the tread depths at these columnar protrusions are the same can help determine whether the tireசிதைக்கப்பட்டுள்ளது.

3 வாகனத்தின் கட்டுப்பாட்டை உணருங்கள். சவாரி செய்யும் போது, ​​குளிர்காலத்திற்குப் பிறகு கார் இடதுபுறம் திரும்புவது வலதுபுறம் திரும்புவதை விட உணர்திறன் உடையது என்றும், சஸ்பென்ஷன் ட்யூனிங்கில் எந்தப் பிரச்சினையும் இல்லை என்றும் நீங்கள் உணர்ந்தால், டயரின் இடது புறம் நீண்டகால வாகன நிறுத்தம் மூலம் சிதைக்கப்பட்டிருக்கலாம்.

Note: The deformation of the front wheel is mostly caused by the asymmetry of the tire shape caused by the pressure deformation on the left side of the மோட்டார் சைக்கிள் டயர், while the deformation of the rear tire is mainly due to the flatness of the tire.