மோட்டார் சைக்கிள் டயர்களின் "4 அடிப்படை செயல்பாடுகள்" உங்களுக்குத் தெரியுமா?

2021-06-11

மோட்டார் சைக்கிள்கள் டயர்கள் இல்லாமல் நடக்க முடியாது, கிட்டத்தட்ட விதிவிலக்கு இல்லாமல், கிட்டத்தட்ட எல்லா மோட்டார் சைக்கிள்களுக்கும் தேவைடயர்கள். அத்தகைய முக்கியமான டயர் பற்றி உங்களுக்கு எவ்வளவு தெரியும்?
1. கார் உடலின் எடை மற்றும் சுமைகளை ஆதரித்தல்: கார் உடலின் எடை, பணியாளர்கள், சாமான்கள் போன்றவற்றை ஆதரிப்பது முக்கியமாக காற்றின் அளவையும் அழுத்தத்தையும் பயன்படுத்துகிறதுடயர்கள்கார் உடலின் எடை மற்றும் சுமைகளை ஆதரிக்க, எனவே சரியான உள் காற்று அழுத்தத்தை பராமரிப்பது மிகவும் முக்கியம்.
2. உந்து சக்தி மற்றும் பிரேக்கிங் சக்தியின் பரிமாற்றம்: காரை முன்னோக்கி நகர்த்தவோ அல்லது நிறுத்தவோ செய்ய, என்ஜின் மற்றும் பிரேக்குகளின் சக்தியை சாலையில் கடத்த வேண்டியது அவசியம். இது முக்கியமாக டயர் ரப்பரின் உராய்வு வழியாகும். இது சும்மா இருப்பதற்கும் சறுக்குவதற்கும் வாய்ப்புள்ளது, இது மிகவும் ஆபத்தானது.

3. காரின் திசையை மாற்றவும் பராமரிக்கவும்: கார் நீங்கள் விரும்பும் திசையில் மாறுகிறது அல்லது சவாரி கட்டுப்பாட்டின் கீழ் ஒரு நேர் கோட்டில் நகரும். இந்த செயல்பாடு முக்கியமாக உராய்வு மற்றும் நெகிழ்ச்சி மூலம் செய்யப்படுகிறதுசக்கரம் rubber and the firmness of the சக்கரம் structure. Once the speed is over when turning If you quickly exceed the limit of the சக்கரம், you will not be able to go in the direction you want to turn, which is very dangerous, so please pay attention to the speed when riding.

4. Alleviate the impact from the road surface: This is the so-called "driving comfort" performance, which can alleviate the bumpy impact caused by the uneven road surface. This function is mainly through the air volume and pressure in the சக்கரம், the elasticity of the rubber, and the structure of the சக்கரம். Elastic, so the சக்கரம் pressure is too high or too low will not work, please maintain the appropriate சக்கரம்அழுத்தம்.